Kopështi Nr. 8

Emri projektit : Rikonstruksioni Kopështit nr 8, Tiranë
Investitori Municipality of Tirana 
Vlera e punimeve në Lekë: 41,386,883 Lek
Fillimi i Punimeve 03/09/2007
Mbarimi i punimeve 16/12/2007

Përshkrimi i punimeve

EMERTIMI Njësia Sasia
Punime prishje Lekë 14,358
Prishje dhe Germime Leke 339 500
Punime betoni M3 459
Hekur i zakonshem ton 56
Punime murature M3 305
Cati dhe h/izolime M2 690
Suvatime M2 5 272
Shtresat e pllakave M2 1 185
Veshje mermeri M2 42
Dyer, dritare alumini M2 220
Dyer, dritare druri M2 37.62
Punime bojatisje M2 4 637
Punime hidraulike leke 409 800
Ngrohja dhe ventilimi leke 1 951 749
Punime elektrike leke 1 583 000
Sipërmarrës
“SIBA” shpk
Supervizor: REGT Consulting

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites