Raiffeisen Bank

Emri projektit :
Rikonstruksioni Raiffeisen BANK tek TEG dhe rrethimet (HQ2 & HENRI) , Tiranë
Investitori Raiffeisen BANK, Tiranë
Vlera e punimeve në Lekë: 5 111 102 Lekë
Fillimi i Punimeve 28/09/2011
Mbarimi i punimeve 10/07/2012

Përshkrimi i punimeve

EMERTIMI Njësia Sasia
Punime karton-xhes M2 395
Suvatime M2 60
Punime bojatisje M2 400
Punime patinimi M2 400
Shtresat e pllakave M2 120
Dyer, dritare alumini M2 51
Dyer, dritare druri M2 11.9
Punime hidraulike leke 151 750
Veshje me etalbond M2 27.8
Punime elektrike leke 335 772
Konstruksone metalike per rrethim M2 297.9
Rrjete teli e galvanizuar M2 305
Sipërmarrës
“SIBA” shpk
Supervizor: Raiffeisen BANK

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites