Refurbishment Works for the Clinical Legal Education at University of Tirana, Law Faculty (UTLF)

Punime rehabilituese që u kryen ne ambjentet e Fakultetit te Drejtesise  ne Tirane, te cilat jane te destinuara te sherbejne si Klinike Ligjore.

Dy ambjentet qe jane te ngjitura me njera tjetren do te kene 

1) Njera funksionin e nje salle per studim.

2) Ndersa tjetra bibloteke , te dyja ne funksion te Klinikes Ligjore.

3)Ambjenti i trete i cili ndodhet para dy te tjerave do te transformohet ne nje model Salle Gjygji, ne te cilen do te improvizohen seancar gjygjesore.

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites