Shkolla 28 Nëntori Laprake

Rehabilitimi i shkolles 28 Nentori ne Laprake ka filluar me date 23/02/2007 dhe ka mbaruar me date 23/02/2008.

Investitore ka qene Bashkia e Tiranes e financuar nga projekti PIU.

Projektues ka qene D&C Project.

Vlera e punimeve eshte 903 600 Euro.

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites